top of page
cc.jpg
Verticals

Zarządzanie Wydajnością Jakości

Verticals

Liquid pomoże Ci zwiększyć Wydajność Jakości

z1.png

Maksymalizuj Wydajność Jakości i Wzrost Produkcji Zwiększ opłacalność poprzez poprawę Jakości Produktu i Bezpieczeństwa Żywności

Strata Produktu

Ułatwiamy w każdym etapie cyklu życia Twojego produktu.

Start-Up

z4-01.png

Scale-Up

Performance &

Stability

tabl-02.png
c9.jpg

Analiza Wydajności Jakości

"Znajdź się tam, gdzie jesteś, zanim rozpoczniesz podróż!"

Narzędzia, którymi dysponujemy, pozwolą Ci uzyskać klarowny obraz Twojej obecnej
Wydajności Jakości

Wspólnie zdefiniujemy najlepsze działania, które są potrzebne do poprawy Twoich wyników i uzyskania maksimum z Twojego sprzętu i zespołu!

Rozwiązania Szkoleniowe

c5.jpg

Inwestuj w szkolenia i zobacz, jak Twój personel zyskuje pewność siebie i motywację potrzebną do zwiększenia wydajności.

Online lub Osobiście

Całkowita ścieżka szkoleniowa, która zapewni Twojemu zespołowi autonomię i umiejętność krytycznego myślenia, potrzebną do osiągnięcia najlepszych wyników.

c4.jpg

Jakość Wydajności od Samego Początku

Ekspert z Liquid poprowadzi Się przez wdrożenie Najlepszych Rutyn Jakości

 • Przyjmowanie Składników / Surowców

 • Przed przetwarzanie

 • Przetwarzanie

 • Transfer Produktu i Przechowywanie Aseptyczne

 • Napełnianie i pakowanie

 • Centralne CIP

 • Pakowanie Na Końcowym Etapie

 • Przechowywanie i Dystrybucja

vvv.jpg

Przegląd Wydajności Jakości

Ekspert z Liquid przeprowadzi przegląd Twoich procedur i
uzyskanych wyników od surowego materiału do produktu finalnego!

 • Identyfikacja możliwości poprawy

 • Przedstawienie rekomendacji dotyczących sposobów ich realizacji

 • Przygotowanie Planu Działań Poprawy do wdrożenia!

Wspólnie z Tobą identyfikujemy obszary potencjalnej poprawy w Twoim zakładzie, sprzęcie, obiektach lub rutynach.

c6.jpg

Przegląd Wydajności Jakości - 3i

inspekcja  identyfikacja możliwości poprawy

ibadanie  analiza i rekomendacje do wdrożenia

iPlan Działań Poprawy  turn opportunities into real value 

c7.jpg

Walidacja

Walidacja jest często wymagana przez

 • Współpakujących (ICo-packers)

 • Agencje Regulacyjne

Wysoko zalecana w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu.
Nasz zespół może pomóc Ci w planowaniu i realizacji Walidacji Procesu i CIP.

c8.jpg

Systematyczne Rozwiązywanie Problemów

Nawet najlepiej zaplanowane podróże mogą napotkać trudności!

Dzięki systematycznemu podejściu, eksperci z Liquid zapewniają, że zostanie znaleziona przyczyna główna.

Pracujemy ramię w ramię z Twoim zespołem Zapewnienia Jakości, aby problem nigdy więcej nie wrócił!

Снимок экрана 2022-08-29 в 15.45.54-01.png

Wykonanie

Analiza

Plan

Działań

Zbieranie Informacji

Zapewnienie Jakości

bottom of page